Skip to content

Om oss

Företaget har godkänt tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg samt avtal med Skövde kommun.

Vi erbjuder hemtjänst på svenska och arabiska/assyriska med trygg och kunnig personal till samma pris som kommunen.  Ansvarig VD/Enhetschef är legitimerad specialistsjuksköterska med flera utbildningar inom organisationsutveckling/ledarskap, hon har arbetat med flera specialiteter i olika professioner och styrgrupper sedan 80-talet inom landsting/region, kommun och privatvård.

När du väljer oss börjar vi med att samtala med dig om hur du vill ha dina insatser. För oss är det viktigt att arbeta med ett professionellt bemötande, se dina behov och utföra insatserna med engagemang och gott omdöme.  Vi har få personal kring varje kund för att skapa kontinuitet. Vi gör vårt bästa för att underlätta din vardag. Du får en utvald utbildad undersköterska som  fast omsorgskontakt (kontaktperson) som du träffar regelbundet. Vi skriver ner det som är viktigt i en genomförandeplan som du är delaktig i.  Självklart har vi tystnadsplikt. Regelbundet följer vi tillsammans upp om du har behov av fler eller färre insatser, i nära samråd med kommunens handläggare.

Vår framgång och kundnöjdhet handlar om att vara ett välskött företag, som arbetar med stor omtänksamhet. Vår personal ska vara välbekanta och trygga för kunden. Nyanställningar görs med omsorg och noggrannhet.

Vår målsättning nu och i framtiden är att vara med och utveckla hemtjänsten till allas bästa, för kunder, uppdragsgivare och medarbetare. Vi ska vara en fullgod del av vårdvalet.

Sammanställning från socialstyrelsens öppna jämförelser.

Om