Skip to content

Ameli Omsorg i Skövde erbjuder kvalitativa omvårdnads- och serviceinsatser på svenska och arabiska/assyriska.  All personal har yrkeskompetens samt god svenska i tal och skrift.

När du får hjälp av vår hemtjänst så betalar du samma taxa som du hade betalt i den kommunala hemtjänsten. Vi bistår med de tjänster som din biståndshandläggare säger att du är berättigad till.

Med omvårdnadsinsatser avses behov för att tillgodose den enskildes fysiska, psykiska, och sociala behov. Insatserna kan innefatta hjälp med att äta, dricka, förflytta sig, individnära insatser som på- och avklädning samt hjälp med att sköta hygien, insatser att behålla socialt nätverk och att bryta isolering, insatser för att känna trygghet och säkerhet samt avlösning av anhörig. I uppdraget kan ingå vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter efter en överlåtelse i samverkan med kommunens hälso- och sjukvårdsfunktion.
Med serviceinsatser avses städning, tvätt, inköp av dagligvaror samt bank- och apoteksärenden. Städning och andra serviceinsatser utförs på ett fackmannamässigt sätt. Vi kan vid behov vara den enskilde behjälplig med externa kontakter såsom tex färdtjänst. läkare eller dylikt. I hemtjänsten finns ett vardagsrehabiliterande och förebyggande arbetssätt.

Företaget garanterar delaktighet och personalkontinuitet, att vårdtagaren får en kontaktperson som är utbildad undersköterska samt få personer i sitt hem. Den enskilde ska känna trygghet med den personal och med de insatser som utförs.